Les 2: De impact van een (afwezige) vader

Vaders hebben een belangrijke taak in het leven van een kind. Ze leren hun kinderen te begrenzen, door te zetten en ambities te hebben. Als je vader emotioneel afwezig is geweest heeft dat een grote impact. En dat neem je ook mee in de omgang met je eigen gezin.