Les 2: Hoe vergroot je het eigenaarschap bij leerlingen?

Je weet nu wat we onder eigenaarschap verstaan. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je weet wat jij als docent kan doen om leerlingen meer eigenaarschap te laten ontwikkelen.

Om het eigenaarschap van leerlingen te ontwikkelen kun je onder meer de motivatie, betrokkenheid, zelfsturing en metacognitieve vaardigheden bevorderen.

Onder metacognitieve vaardigheden verstaan we de kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren organiseren, te sturen en te controleren. Het denken over ons denken. Eigenlijk van een afstandje naar jezelf kunnen kijken, om problemen op te kunnen lossen.

Het is belangrijk dat leerlingen beseffen dat ze zelf invloed hebben op hun leerproces, dat hun gedrag ertoe doet tijdens het leren. Ook de manier waarop ze tegen zichzelf praten in hierbij van invloed uiteraard.

Wat je als docent kan doen:

1. De autonomie vergroten van leerlingen door bijvoorbeeld keuzes te geven.

2. Leerlingen begeleiden bij het toepassen van verschillende leerstrategieën, zodat ze de ruimte en kans krijgen om te ontdekken welke het beste bij hem/haar past.

3. Leerlingen ondersteunende feedback geven. Feedback waardoor de leerling begrijpt wat hij kan doen om weer verder/vooruit te gaan. Om te weten of hij (weer) op de goede weg zit.

4. Het aanbod van verschillende informatiebronnen verbeteren en vergroten. Waar kan de leerling informatie vinden die hij nodig heeft om verder te komen. Zo leert de leerling steeds beter zelf in actie te komen bij een vraag.

5. Feedback aan de leerlingen vragen over je lessen, zo kan je je eigen lessen blijven verbeteren, aansluiten bij de leerlingen én hun betrokkenheid vergroten. Het is wel belangrijk dat leerlingen zien en merken dat je iets doet met hun feedback. Zo doe je het echt samen.

6. Genoeg structuur bieden als houvast. Duidelijke kaders, uitleg van de opdracht, wat wil je wél zien en alles gestructureerd weergegeven.

7. Denk ook aan de tips van de vorige modules: open houding, oordeelloos blijven, vragen stellen enz

8. Aandacht besteden aan het ontwikkelen van de metacognitie door ze bewust naar hun eigen gedrag en gedachten te laten kijken bijvoorbeeld. Hier kan je ook weer de interventiekaarten van de executieve functies voor gebruiken.

9. Een doelenbord ophangen in de klas en samen doelen stellen, zowel als groep als individueel.

10. Een “van fouten kan je leren”-bord ophangen. Leerlingen leren dat fouten maken erbij hoort én zelfs je leerproces versterkt.