Les 3: Grenzen stellen en loslaten: Een gouden combinatie!

Grenzen stellen is belangrijk, maar loslaten ook! Hoe zorg je voor een goede balans tussen deze 2? In deze video leg ik uit hoe je ze allebei kan toepassen in de opvoeding.

Hiernaast het filmpje van Fiona over consequenties verbinden aan het niet nakomen van afspraken.