Les 4: Sociale verbondenheid, ergens bij horen

“Zonder relatie komt er geen prestatie”
“Contact komt voor het contract”

Deze uitspraken kennen we allemaal wel, maar wat bedoelen ze eigenlijk met die sociale verbondenheid en het contact met de leerling? 

Deze batterij is eigenlijk de basis. Eerst moet deze batterij opgeladen worden voordat er aan de autonomie en competentie gewerkt kan worden. Leerlingen leren het beste vanuit een goede relatie met de docent en de klasgenoten.

De vrijheid en openheid onderling is waardevol. Sterker nog de liefde en het persoonlijke contact is een must om je optimaal te kunnen ontwikkelen.

Een gebrek hieraan kan ervoor zorgen dat ze de leegte willen opvullen of gevoelens willen onderdrukken door bijvoorbeeld te gaan blowen of bovenmatig gamen. 

Het gaat bij sociale verbondenheid niet zozeer op de aanwezig heid, maar om het gevoel en het wéte dat die veilige haven er altijd voor je is. Leerlingen in het voortgezet onderwijs profiteren nog meer van goede relaties dan de leerlingen in het basisonderwijs. Vooral jongens.

Als er geen prettig contact is met de docent krijgt de leerling al snel het gevoel niet begrepen te worden. Hij kan het gevoel krijgen dat het de docent niet uitmaakt of hij het wel of niet begrijpt. Ze willen gezien, gehoord en serieus genomen worden. 

Het is bij deze batterij belangrijk om te beseffen dat iedereen zijn eigen ervaringen en verhaal meeneemt naar school. Zowel de docent, leerling als ouders. Hoe is er met diegene omgegaan in het verleden? Heeft hij fijne of vooral negatieve ervaringen (thuis en/of op school)? Achter elk gedrag zit een verhaal. Daarom is het belangrijk ook altijd oordeelloos een gesprek in te gaan en nieuwsgierig te zijn naar hoe iemand ergens tegenaan kijkt en wat het verhaal daarachter is. Zodat je het kan begrijpen/verklaren waarom hij/zij doet zoals hij/zij doet.

 

Een mens bestaat voor 50% uit de ene ouder en 50% uit de andere ouder. Als een van de ouders emotioneel afwezig is, dus geen erkenning aan zijn kind geeft/kan geven, dan ontbreekt er voor 50% van deze persoon erkenning. Die leegte wil je dan opvullen. We gaan op zoek naar de erkenning die ontbreekt. De een doet dat door zich helemaal op zijn werk te storten, de ander door het criminele circuit in te gaan (om zo status en erkenning te krijgen). Er zijn nog een heleboel andere manieren uiteraard.