Les 5: Effectieve 10 minuten gesprekken

10-minuten gesprekken effectief maken doe je vooral door helder te hebben hoe alle aanwezigen erin staan en er tegenaan kijken. We hebben als docent vaak een doel voor het gesprek, denk hierbij aan:

1. Vertellen dat de leerling het jaar niet gaat halen
2. Vertellen dat de leerling van school moet
3. Vertellen dat de leerling storend gedrag heeft en dat dat zo niet langer kan
4. Vertellen dat de leerling van niveau moet veranderen

Maar hoe zou het zijn als je deze doelen anders beschrijft:

1. Bespreken met ouders en leerling hoe het tot nu toe gaat. Wat zien en merken ouders en leerling zelf?
2. In overleg met ouders een plan van aanpak bedenken, wat kan wie doen om de leerling optimaal te begeleiden?
3. Samen met de ouders en leerling helder krijgen welke opties er zijn, zodat iedereen hier overna kan denken. Dan bespreken we dit over 2 weken met elkaar. Zo heeft iedereen de tijd om het op een rij te zetten.
4. De zorgen van school met ouders en leerling bespreken om te horen of ouders en leerling deze zorg ook delen. Zo ja, wat kunnen we samen doen om het aan te pakken. Zo nee, wat is de oorzaak dat er een verschil zit in wat we merken, zien en constateren.