Les 5: Praktische middelen om de leerling weer actief te krijgen, ook als ze vakken niet leuk vinden