Les 6: Fouten mogen maken zorgt voor meer succes

Wist je dat er een hele grote sterke hersenactiviteit is als we een fout maken of te maken hebben met een teleurstelling? De anterieure cingulate cortex (ACC), het wordt ook wel het OEPS-gebied genoemd, detecteert gemaakte fouten eerder dan dat wij ze zelf door hebben! De ACC is een structuur in de prefrontale schors van de hersenen, die onder andere betrokken is bij de verwerking van pijn en het signaleren van conflictsituaties. Deze wordt dus actief als je een fout maakt. Stel dat je door rood fietst en er rijdt net een politie voorbij…

Dit OEPS-gebied heeft als doel dat we sterke drang en motivatie voelen om onszelf te ontwikkelen, zodat we het de volgende keer anders en beter te doen. Het zorgt er dus voor dat we ons persoonlijk ontwikkelen. Fouten (mogen) maken is dus ontzettend waardevol.

Hoe actief het OEPS-gebied is verschilt per persoon. Bij mensen met perfectionisme is hij overactief. Ook als je koffie hebt gedronken wordt dit gebied steeds actiever bij fouten. Terwijl hij bij mensen die minder sociaal zijn minder actief is bij het maken van fouten, ook na het nuttigen van alcohol is hij minder actief.

Fouten mogen maken zorgt voor meer inzet!

Het is uit onderzoek gebleken dat de leerlingen die in een klas zaten waar fouten maken normaal en goed was, veel beter hun best doen en betere resultaten behalen. Dat komt omdat ze niet bang zijn om fouten te maken. Dat is toch interessant (en tegelijk logisch).

Het is daarom eigenlijk heel vreemd dat we leerlingen nog steeds straffen bij het maken van fouten. Straffen met onvoldoendes, zitten blijven, strafwerk enz. We mogen hier echt iets anders in gaan doen en daar kan jij al mee starten in je lessen!

Onder het filmpje staat nog een button naar een artikel