Voorbereidende opdracht module 1

Om ervoor te zorgen dat de training goed aansluit bij de deelnemers wil ik je vragen om onderstaande vragen te beantwoorden in een mail naar info@mariekeringrose.nl 

Wat is de reden dat je je hebt ingeschreven voor deze training?

Wat wil je vooral graag leren tijdens deze training?

Wat is voor jou belangrijk gedurende de training?

Beschrijf hieronder een casus (in de omgang met een leerling) waar je graag mee aan de slag wilt gaan. Beschrijf kort wat de situatie is. Wat is het gedrag van de leerling? Waar loop je vooral tegenaan? Op welke vragen wil je graag antwoord krijgen.

10